Hankkeen esittely

Arctic Labour – Cross Border Mobility

Hankkeen päätavoite on lisätä tietoisuutta ja kiinnostusta pohjoisessa työskentelyä kohtaan; lisätä konkreettisesti rajan yli muuttavien tai sitä harkitsevien määrää sekä mahdollistaa parempi työllistyvyys tukemaan pohjoisen työmarkkinoiden toimintaa. Kohderyhmä muodostuu pääosin nuorista aikuisista, jotka voivat kuvitella pohjoisen mielenkiintoisena työmahdollisuutena.


Muita tavoitteita ovat:
1) Helpottaa pohjoisen alueen yritysten ja julkisten organisaatioiden työvoiman saatavuutta
2) Tuottaa tuettu malli rajat ylittävään liikkuvuuteen, huomioiden yksilön kulttuuriset ja kielelliset kehittymistarpeet. Malli on erityisen hyödyllinen niille, jotka eivät ole kokeneet muita kulttuureita tai työskennellyt toisessa maassa. Malli sisältää valmennusprosessin, valmistautumisen työhaastatteluun, tutustumisen toisen maan työkulttuuriin ja työnantajiin sekä työnantajien ja työnhakijoiden kohtauttamisen.
3) Helpottaa yritysten, oppilaitosten ja työvoimapalveluiden yhteistyötä pohjoisella alueella
4) Edistää yhteisen työssäkäyntialueen ideaa ja toimintoja Pohjoisessa

Arctic Labour –hanke tuottaa mallin siitä, kuinka voimme toimia madaltaaksemme kulttuurisia ja henkisiä kynnyksiä, jotka estävät ihmisiä etsimästä työllistymismahdollisuuksia kaikista kolmesta maasta. Malli vastaa Interreg Pohjoinen ohjelman tavoitteisiin aluekehittämisestä ja työvoiman kohtaannon parantamisesta alueella.

Työmarkkinoiden eroavaisuudet kaikissa kolmessa maassa luovat mahdollisuuksia yhteisen työmarkkina-alueen kehittymiselle, johtuen nykyisistä eroista työmarkkinoilla, mutta yhtälailla koska emme tiedä mihin suuntaan tilanne kehittyy tulevaisuudessa. Ammattitaitoisen työvoiman kysyntä on Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Norjassa merkittävä, kun samaan aikaan Suomen pohjoisissa osissa on suuri osa nuorista työttöminä.