Materiaalit

CV-mallit

Ansioluettelo tai CV eli Curriculum vitae kertoo tiiviisti ja selkeästi sinusta, työkokemuksestasi ja osaamisestasi. Ansioluettelo toimii joko itsenäisenä työnhaun asiakirjana tai linkittyy työhakemukseen. Kohdenna ansioluettelosi sisältöä ja esittämisjärjestystä aina haettavan työtehtävän mukaan.

Visuaalinen-CV-2019

On monia tapoja kirjoittaa onnistunut ansioluettelo, ja erilaisia malleja on runsaasti tarjolla verkossa. Suomessa hyvä ansioluettelon mitta on 1–2 sivua, mutta esimerkiksi monet norjalaiset ja ruotsalaiset työnantajat toivovat yhden sivun mittaista CV:ta. Ansioluettelon esittämisrakenne ja sisällöt ovat vakiintuneita, mutta joitakin kulttuurisia eroja on esimerkiksi siinä, toivotaanko hakijan liittävän kuvansa, ilmoittavan ikänsä tai perhesuhteensa. Jos olet epävarma kohdemaan vaatimuksista, kysy neuvoa esimerkiksi EURES-neuvojilta.

Kohta kohdalta -malli perusansioluettelosta. Saat itsellesi hyvän ansioluettelon täydentämällä oman osaamisesi mallitekstien tapaan ja ohjeita noudattamalla. Lisäksi ansioluettelomalliin on merkitty harmaalla kohdat, joita ei ole välttämätön käyttää Suomessa.

Visuaalisen ansioluettelon avulla voit erottua myönteisesti muista työnhakijoista. Valmiita pohjia ja malleja on olemassa monenlaisia. Kokeile rohkeasti, mutta varaa ansioluettelon muokkaamiseen runsaasti aikaa. Malliansioluettelomme pohja on tehty maksuttomalla Canva-ohjelmalla. Tutustu maksuttomien ohjelmistojen käyttöehtoihin ja varaudu tallentamaan tietosi myös toisessa muodossa muualle, jottet menetä tekemiäsi sisältöjä.

Europass-ansioluettelo ohjaa kirjoittamaan ansioluettelon esimerkiksi englanniksi, ruotsiksi tai norjaksi sähköisen työkalun avulla. Automaattiseen pohjaan tehty ansioluettelo ei aina ole paras ratkaisu työnhakijalle, mutta tutustumalla mallipohjiin saat erinomaisia vinkkejä työnhaku- ja ammattisanaston käyttöön vieraalla kielellä.

Työhakemus

Työhakemus joko vastaa työpaikkailmoitukseen tai on avoin hakemus. Työhakemusten tyyli voi vaihdella asiallisesta markkinoivaan, mutta työpaikkailmoituksen tyyliä kannattaa noudattaa. Usein työhakemus ja ansioluettelo toimivat toisiaan täydentävinä työnhakuasiakirjoina.

Avoin hakemus on usein sisällöltään ja tyyliltään vapaampi kuin muodollinen hakemus, jolla vastataan työpaikkailmoitukseen. Kohdenna ja muokkaa työhakemus aina hakemaasi tehtävään sopivaksi. Linkitä osaamisesi ja haettava työtehtävä kaikkiin hakemuksesi kappaleisiin. Perustele, anna konkreettisia esimerkkejä onnistumisistasi ja saavutuksistasi sekä tavastasi toimia työssä ja työyhteisössä. Jos vastaat työpaikkailmoitukseen, viittaa sen osaamisvaatimuksiin ja toiveisiin.

Kansainvälisen työhakemuksen tekeminen vaatii aikaa ja perehtymistä sekä kielitaitoa. Job Application tarkoittaa rakenteeltaan muodollista ja tyyliltään asiallista työhakemusta. Verkkosivujen työhakemuspohjat ovat usein tyyliltään muodollisia ja vastauskenttien sisällöt määritelty tarkasti. Resume ja Cover Letter ovat muodoltaan ja tyyliltään vapaampia kuin Job Application. Niissä voit käyttää markkinoivaa kirjoitustapaa ja tuoda osaamistasi mieleenpainuvasti esille. Resume ja Cover Letter toimivat mainiosti avoimina hakemuksina. Pyydä neuvoja ja kommentteja opetushenkilöstöltä, tutuilta tai EURES-neuvojilta, kun kirjoitat vieraskielistä hakemusta. Huomioi, että joissakin Euroopan maissa hakijalta saatetaan pyytää myös työnantajan tai työharjoittelun ohjaajan kirjallisia suosituksia.

Lisätietoa työhakemuksesta ja ansioluettelosta saat TE-hallinnon sivuilta ja Teekkarin työkirjasta, jossa on malleja myös englanninkielisestä työnhausta. Jos haluat valmistautua työnhakuun erityisen huolellisesti ja osoittaa kykysi konkreettisesti, voit koota portfolion. Katso portfoliosta lisää Työnäytteet verkossa -osiosta. Yllä mainituissa linkeissä on vinkkejä myös sähköisen tai kansiomallisen työnäyteportfolion tekemiseen.

Hissipuhe ja esittelypuhe

Esittelypuheen kesto vaihtelee noin 40 sekunnista minuuttiin. Siinä kuvailet mieleenpainuvasti osaamisesi ja sen tuomat hyödyt yritykselle. Lisäksi voit tuoda persoonasi esiin myönteisesti. Esittelypuhe kohdennetaan ja muokataan aina tilanteen, työtehtävän ja työnantajan mukaan.

Hissipuhe muistuttaa hieman tuotteiden markkinointiin ja rahoituksen keräämiseen liittyvää pitchausta, jossa on tarkoitus markkinoida tuotetta mieleenpainuvasti ja rahoittajia houkuttelevasti.

Hissipuheen voi koostaa esimerkiksi seuraavan mallin pohjalta. Esittämisjärjestystä voi vaihdella, ja puheeseen voi liittää halutessaan myös tarinan Duunitorin vinkkien mukaan. Hissipuheesta saa sujuvan ja luontevan harjoittelemalla ja pyytämällä harjoituskuulijoilta ideoita sen kehittämiseen.

Osaamisesi tiiviisti (x:n vuoden kokemus X toimialalta tai x tehtävistä)

Millainen työkaveri ja työntekijä olet?

Miksi haluat kyseiseen työhön? Miten organisaatio hyötyy osaamisestasi?

I am Mikko Mallikas and I’m eager to uses my skills with high-end customers. I have two years of experience in sales and customer service within tourism. My skills align with your company’s goals and luxurious brand. I have worked for Ruka Skiresort and Hilton Hotels.

Koulutuksesi, jos se on olennainen haettavan tehtävän kannalta.

I have qualification in Business and I’m an efficient customer servant, booker and contact person for your sales and marketing department.

Vahvuutesi tehtävän kannalta? Millainen työntekijä olet?

I am capable of using Ode and Hots platforms for bookings and I quickly learn to use any software. My passion is to find the best suitable accommodation for your clients. If you need a productive team player who can bring up to 1 million worth of sales yearly – I’m there for your team.

Näkyvyys verkossa ja työnäytteet: LinkedIn ja erilaiset verkkosivut

Aktiivinen työnhakija voi rakentaa yhteyksiä aktiivisesti myös verkossa. LinkedIn on kasvattanut jo vuosien ajan suosiotaan, ja myös ammatillisen tutkinnon opiskelleen kannattaa pohtia LinkedIn-profiilin hyötyjä osana työnhakua, ammatillista verkostoitumista ja oman osaamisensa esittelyä. Vaikka LinkedIn on perinteisesti koettu korkeakoulutetuille suunnattuna portaalina, ovat sen tarjoamat mahdollisuudet niin työnhaun kuin myös kaupallisen toiminnan alustana suuret myös ammattiin valmistuneille.

Ennen tilin avaamista on hyvä tutustua perusteisiin esimerkiksi Tom Laineen maksuttoman Megaoppaan tai Urasammon LinkedIn-profiili kohta kohdalta -webinaari avulla (tallenne).

LinkedIn-profiili rakennetaan siten, että näkyvimmissä osissa kannattaa heti kertoa mieleenpainuvasti keskeiset asiat osaamisestaan ja työnhaustaan. Osaaminen kuvataan asiasanoin, sillä työnantajat tekevät asiasanahakuja. Erilaiset ohjelmistot ja työssäsi käyttämät tekniikat kannattaa siis nimetä profiilin otsikkoon ja toistaa luovasti tiivistelmässä eli Summary-osiossa. Sisällöltään laadukas LinkedIn-profiili nousee esille rektytoijien hauissa ja sivusi saa katselijoita. Osaamisestasi kiinnostuneet voivat ottaa sinuun myös suoraan yhteyttä joko viestitse tai vaikka sähköpostilla, jos tarjoat yhteystiedot heidän käyttöönsä Summaryssa.

LinkedIn-profiilia kannattaa kehittää ja päivittää jatkuvasti. Käytä aina profiilikuvaa, jossa kasvot näkyvät kokonaan. Tutustu myös ennen tilin julkaisua alustan asetuksiin. Niissä voi halutessaan piilottaa kuvan ja Summaryssa tarjotut yhteystiedot julkisista hauista, jos tietoturva tai vastaavat asiat huolettavat. LinkedIn ohjaa vasta-alkajaa laadukkaan profiilin rakentamisessa. Se suosittelee esimerkiksi lisäämään taustakuvan, jonka avulla voit kertoa osaamisestasi tai ammattisi kannalta tärkeistä asioista.

Yleinen ohje LinkedIn-profiilin suhteen on se, että profiilin alkuun kannattaa panostaa. Moni ei silmäile sivuasi alas saakka, vaan tekee nopeasti päätelmät profiilin otsikkotiedoista ja tiivistelmästä. Lisäksi profiiliin on hyvä lisätä visuaalisuutta: kuvat, oppilaitosten logot ja verkkosivujen linkit elävöittävät tekstiä ja toimivat joillakin aloilla myös työnäytteinä tai linkkeinä niihin.

LinkedIn toimii parhaillaan ajantasaisena ansioluettelona, johon voi lisätä myös työnäytteitä esimerkiksi kuvina, videoina tai verkkolinkkeinä. Monelle LinkedInin Jobs-osio on tärkeä työnhaun kanava, ja useita tehtäviä voi hakea suoraan LinkedIn-profiililla. Lisäksi LinkedInissa voi seurata oman alansa ryhmiä, osallistua keskusteluihin ja oppia omasta alastaan julkaisuiden ja artikkelien kautta. Monet kertovat osaamisestaan myös julkaisuin ja artikkelein.

Työnäytteet verkossa
Erilaisia omia verkkosivuja ja -portfolioita sekä blogeja voi tehdä lukuisilla maksuttomilla ohjelmistoilla. Pohdi ensin, kuinka paljon hyödyt omalla alallasi verkkoon viedyistä työnäytteistä tai omista sivustoistasi. Kaikilla aloilla tämä ei ole vielä tarpeen. Jos teet verkkoon oman sivutosi, kannattaa se mainita myös LinkedIn-profiilissa tai ansioluettelossa, jolloin työnantaja voi käydä katsomassa työnäytteitäsi.

Porfolioon voi koostaa keskeiset ja tärkeät työnäytteet. Se voi olla joko verkkosivu, joka on helppo linkittää osaksi työnhaun asiakirjoja. Toisinaan perinteinen kansio toimii myös, jos pääset työhaastatteluun. Koosta portfolioon kuvia ja esimerkiksi työtekniikoista kertovia näytteitä.


Kuva Teekkarin työkirjasta 2019

Verkkonäkyvyyttään voi lisätä myös About.me -sivun avulla. Palvelussa luodaan yksi esittelysivu, johon koostetaan linkit työnäytteisiin, sosiaalisen median sivuille ja muihin oleellisiin yhteydenottoväyliin. Lisäksi sivulle tehdään lyhyt esittely omasta ammattiosaamisesta ja mielenkiinnonkohteista.

Omia verkkosivuja tai blogia varten voi käyttää maksuttomasti esimerkiksi Wixiä, WordPressiä ja osin Bloggeria. Ennen sivustojen luomista kannattaa miettiä sivuston rakenne sekä se, kuinka paljon on valmis käyttämään aikaa sivuston ylläpitoon. Toisinaan niin sanottu staattinen sivusto, jonne ei julkaista jatkuvasti on parempi vaihtoehto kuin blogi, jota ei ehdi päivittää aktiivisesti.

Suosiotaan kasvattaa jatkuvasti myös Instagram-kuvapalvelun hyödyntäminen kaupallisessa tarkoituksessa. Monet käsityö- -ja taidealojen myyntityökaluna. Osa yrityksissä ilmoittaa avoimet työtehtävänsä myös Instagramissaan tai kohdentaa rekrytointinsa seuraajilleen.