Arctic Labour-projektet håller Working @ The Arctic - Endless Possabilities seminarium på Clarion Hotel Sense i Luleå torsdagen den 10 oktober 2019. Under seminariet redovisar vi projektets aktiviteter och resultat samt presentationer kring ämnet arbetskraftens...