Presentation av projekt

Arctic Labour – Cross Border Mobility

Projektets huvudsakliga mål är att öka medvetenhet och intresse för arbete i norr, öka det faktiska antalet personer som flyttar över gränsen eller överväger att göra det samt möjliggöra högre anställningsbarhet som stöd för den nordliga arbetsmarknaden. Målgruppen är huvudsakligen unga vuxna som kan tänka sig norden som en intressant karriärmöjlighet.


Andra mål är:
1) Underlätta rekrytering av arbetskraft för företag och offentliga organisationer
2) Utveckla en modell som stödjer gränsöverskridande rörlighet och tar hänsyn till individuella kulturella och språkmässiga utvecklingsbehov. Modellen är speciellt användbar för personer som inte har erfarenhet av andra kulturer eller inte har arbetat i ett annat land. Modellen innefattar en coachningsprocess, förberedelse inför anställningsintervju, introduktion för arbetskulturer och arbetsgivare i ett annat land samt matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande.
3) Underlätta samarbetet och möten mellan företag, offentliga arbetsgivare, utbildningsanordnare, arbetsförmedlingar, bemanningsföretag samt arbetssökanden
4) Främja idén om en gemensam arbetsmarknad och gemensamma funktioner i norr.

Arctic Labour projektet utvecklar en modell för hur vi kan arbeta med att minska de mentala och kulturella barriärer som hindrar människor från att söka arbetstillfällen i alla tre grannländerna. Modellen stödjer Interreg Nords programmål för regional utveckling och matchning mellan arbetsmarknadens behov och kompetens.

Skillnader i arbetsmarknader i de tre länderna ger möjligheter att utveckla en gemensam arbetsmarknad, både pga. nuvarande skillnader i arbetsmarknader men också pga. att vi inte vet hur utvecklingen i framtiden ser ut.

Efterfrågan på yrkesutbildad arbetskraft är stor i norra Sverige och Norge samtidigt som de flesta unga i norra Finland är arbetslösa.