Pilot grupper – timing

Pilotgrupp 1 börjar i december 2017. Fråga mera från Iiris: iiris.matela(a)utbnord.se.

Pilotgrupp 2 planerad höst 2018.