Träning

Arctic Labour -couching

Tema 1: Bli intresserad! (Anställbarhet)

  • erfarenheter
  • identifiera dina färdigheter och utryck dem i ord
   • Hur berättar du om dig själv och det du kan?
   • Prata i ”hissen”
  • CV och jobbansökan
  • intervju
  • att söka arbete samt dolda arbetstillfällen
  • sociala medier vid jobbsökning

 

Tema 2: Arbetstagarnas kompetens och erfarenhet

  • självkänsla och självkännedom
  • förhållningssätt och nervositet

 

Tema 3: Språk och kultur

  • träning av skolsvenskan
  • situationer: söka arbete, intervju, de första arbetsdagarna, sköta allmänna saker , small talk
  • berätta om egna färdigheter
  • uppgifter
  • arbetstider, arbetskultur, arbetsrätt

 

Studiebesök

 

Tema 4: Att arbeta i Norden

  • samhällsinformation
  • socialförsäkring
  • beskattning
  • leva och bo
  • arbetstagarens rättigheter och skyldigheter

 

Matchmaking

 

Utvärdering – webropol