Valmennusten teemat

Hankkeessa pilotoitiin kaksi valmennusryhmää. Valmennusten sisällöt alla:

 

Arctic Labour -valmennus, pilottiryhmä 2

Teema 1: Työnhakutaidot, kieli ja työkulttuuri (Job seeking skills, language and culture)
 • Kokemustietoa
 • Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen
  • Miten kerron itsestäni ja omasta osaamisestani?
  • Hissipuhe
 • CV ja työhakemus
 • Haastattelu
 • Työnhaku ja piilotyöpaikat
 • Sosiaalinen media työnhaussa
 • kouluruotsin preppaus
 • tilanteet: työnhaku, haastattelu, työn ekat päivät, perusasiointi, small talk
 • oman osaamisen kertominen
 • tehtäviä
 • työajat, työkulttuuri, työlait
Teema 2: Työntekijä Pohjoismaissa (working in Nordic countries)
 • yhteiskunta ja sen tavat
 • sosiaaliturva
 • verotus
 • eläminen ja asuminen
 • Työntekijän tietopaketti oikeuksista ja velvollisuuksista
  Teema 3: Opintomatka Tromssaan ja matchmaking työnantajien kanssa (Study trip to Troms and matchmaking with employers) Loppuarviointi (Evaluation) – webropolkysely

Arctic Labour -valmennus, pilottiryhmä 1

Teema 1: Innostu! Työllistyvyyttä (Get ready! Employability)
 • Kokemustietoa
 • Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen
  • Miten kerron itsestäni ja omasta osaamisestani?
  • Hissipuhe
 • CV ja työhakemus
 • Haastattelu
 • Työnhaku ja piilotyöpaikat
 • Sosiaalinen media työnhaussa
Teema 2: Työntekijän valmiudet ja työelämätaidot (Workers acquirements and worklife)
 • itsetunto ja itsetuntemus
 • asenne ja jännittäminen
Teema 3: Kieli ja kulttuuri (language and culture)
 • kouluruotsin preppaus
 • tilanteet: työnhaku, haastattelu, työn ekat päivät, perusasiointi, small talk
 • oman osaamisen kertominen
 • tehtäviä
 • työajat, työkulttuuri, työlait
Opintomatka Tromssaan – Studytrip Teema 4: Työntekijä Pohjoismaissa (working in Nordic countries)
 • yhteiskunta ja sen tavat
 • sosiaaliturva
 • verotus
 • eläminen ja asuminen
 • Työntekijän tietopaketti oikeuksista ja velvollisuuksista
Matchmaking Loppuarviointi (Evaluation) – webropolkysely